กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนายสุทธิพร  ศรีอรรคจันทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม