กิจกรรมเดินรณรงค์คนสุดท้าย (BIG DAY) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์คนสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเลย