กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.จังหวัดเลย ประจำปี 2562 และปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

5 เมษายน 2562 นายกันภัย กุสุมภ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ อปพร  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.จังหวัดเลย ประจำปี 2562 และปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สนามหน้าศาลาจรัส-ราศี ค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 มณฑลทหารบกที่ 28