กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม 2561 นายสุทธิพร  ศรีอรรคจันทร์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นำคณะข้าราชการพนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ทำพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองราชสักการะ ถวายสดุดีและถวายบังคม ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย