คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เข้าร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓