จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 56 ตัว

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 56 ตัว
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือแก่เกษตรกร ในโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 56 ตัว โดยกระบือทั้งหมดนี้จะมอบให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย 2 ราย จังหวัดนครพนม 2 ราย จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย และจังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ของโครงการ ซึ่งในปีนี้จัดพิธีมอบกระบือ ณ ฟาร์มกระบือทันสมัยนางรัตนาพร ดวงศรี ต.นาแขม อ.เมือง จ. เลย