ทดสอบอุปกรณ์และเตรียมความพร้อม สนับสนุนการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพีระพล ยังขาว ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มอบหมายให้ส่วนฝึกอบรมพร้อมชุดERT ทดสอบอุปกรณ์และเตรียมความพร้อม สนับสนุนการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย