นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ก่อนเข้ารับหน้าที่

วันที่ 7  มกราคม  2565  นายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ก่อนเข้ารับหน้าที่ เป็นแนวทางการบริหารงานต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  และจะใช้เป็นแนวทางการบริหารพัฒนา องค์การบริหารตำบลนาแขม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม