บ้านพักเด็กจังหวัดเลยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบนาแขม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมกับมอบนม ผ้าอ้อมเด็ก และแพมเพิส ให้แก่ผู้ประสบปัญหา