ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ?และการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมเข้าร่วมและเคาะประตูบ้านเชิญชวน ให้ประชาชนลงชื่อฉีดวัคซีน  เพื่อป้องกันโควิด19  และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ได้แก่  กำนันตำบลนาแขม  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่รพ.สต.นาแขมและอสม.ทุกหมู่บ้านหรือรายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์ หากเข้าพักอาศัยในเขตพื้นที่อำเภอใด ให้รายงานตัวตามหมายเลขโทรศัพท์แต่ละอำเภอ สำหรับอำเภอเมืองเลยโทร.  064-309-4665