ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีน…..ต้านโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ร่วมกับทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และนักศึกษาราชภัฏเลยเดินเท้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีน…..ต้านโควิด-19   ชุดปฏิบัติการกิจการ พลเรือน ร.8 พัน.1 ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้านไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยเล็กๆน้อยๆ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน สถานที่ บ้านนาแขม ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย