ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์การฉีดวัคซีน….. โควิด-19 ?พร้อมมอบหน้ากากอนามัย?..ป้องกันโควิด-19

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์การฉีดวัคซีน….. โควิด-19  พร้อมมอบหน้ากากอนามัย…..ป้องกันโควิด-19 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร.8 พัน.1 ลงพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ชุมชนรอบค่าย  บ้านนาแขม   ตำบลนาแขม   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแสดงถึงความห่วงใย  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   ในปัจจุบัน