ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนสายนาแขม – วังยาว เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนน พร้อมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนสายนาแขม – วังยาว เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนน พร้อมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน