พิธีเปิดโครงการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี2563

พิธีเปิดโครงการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี2563 โดย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาแขมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาแขม ซึ่งทุกวันอังคารพุธพฤหัส จำนวน 3เดือน ๆละ12วัน ๆละ1ชั่วโมง  ขอเชิญเต้นแอโรบิคร่วมกันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  ใกล้ที่ไหนไปออกกำลังกายที่นั่น  เน้นวันพุธ เต้นแอโรบิคที่อบต.นาแขมทุกวัน ตั้งแต่เวลา16.30น.