มอบถุงปันน้ำใจได้แก่ น้ำดื่ม แมส กระดาษชำระ ผ้าห่ม ผ้านวม ที่นอน หมอน มุ้ง เสื่อพับ จำนวนมากมายให้แก่ศูนย์โควิด 19 ชุมชนตำบลนาแขม

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา จังหวัดเลย ร่วมกับ วัดป่าสามัคคีธรรม และ อสม.บ้านห้วยทรายคำ  มอบถุงปันน้ำใจ  ได้แก่ น้ำดื่ม   แมส   กระดาษชำระ ผ้าห่ม  ผ้านวม  ที่นอน  หมอน  มุ้ง  เสื่อพับ  จำนวนมากมาย  ให้แก่ศูนย์โควิด19 ชุมชนตำบลนาแขม