มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) แก่ผู้ประสบภัยนายฉวี บุญทรัพย์และครอบครัว

วันที่28 มีนาคม 2563 เวลา16.00น.นายกิตติคุณ บุตรคุณ
นายอำเภอเมืองเลย
นายธนชิต สุพรมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาแขมหมู่1-9มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
แก่ผู้ประสบภัยนายฉวี บุญทรัพย์และครอบครัว
บ้านเลขที่225 บ้านโป่ง หมู่4  ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย