รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับสีเหลืองตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ มิ.ย. ๖๒ และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๐ มิ.ย. ๖๒
ดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่ https://www.prd.go.th และรูปแบบการตั้งโต๊ะหมู่บูชาได้ที่ https://www.m-culture.go.th