ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณถนนทางเข้าทุกเส้นทางภายในตำบล เพื่อการคมนาที่สะดวก ปลอดภัย และรักษาความสะอาด ตามท้องถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นำโดยนายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม คณะผู้บริหาร  และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณถนนทางเข้าทุกเส้นทางภายในตำบล เพื่อการคมนาที่สะดวก ปลอดภัย และรักษาความสะอาด ตามท้องถนน