วันที่ 9 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)

วันที่ 9 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)