วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเก้าอยู่หัว

วันที่ 18. มีนาคม 2562 วันท้องถิ่นไทย ซึ่ง เป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเก้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมี พระบรมราชโองการ พี่ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตำยลนาแขมเข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย