องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม กองคลัง ออกสำรวจและทำความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกี่ยวกับภาษีตัวใหม่ ให้กับประชาชนบ้านโป่ง และบ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 4,5และ 8