องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร