องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาแขมและผู้มาติดต่อราชการ ร่วมโหลดแอป “หมอชนะ เพื่อตรวจพบความเสี่ยงเมื่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาแขมและผู้มาติดต่อราชการ   ร่วมโหลดแอป  “หมอชนะ“  เพื่อตรวจพบความเสี่ยงเมื่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และโหลดแอป “ไทยชนะ“  เพื่อเช็คอินเมื่อเข้ามาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมและเช็คเอาท์เมื่อติดต่อราชการเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม