โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561ร่วมทำบุญญกับ โรงเรียนบ้านห้วยทราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายย ?ถวาย ณ วัดจอมแจ้ง บ้านห้วยทราย

26ก.ค.61 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561ร่วมทำบุญญกับ โรงเรียนบ้านห้วยทราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายย  ถวาย ณ วัดจอมแจ้ง บ้านห้วยทราย