โครงการพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืนผืนดินให้ป่า จิตอาสาดูแลรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ?สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดโครงการพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืนผืนดินให้ป่า จิตอาสาดูแลรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ สระสาธารณะและป่าชุมชน  บ้านนาแขม  หมู่่ที่ ๗ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวนพื้นที่  ๑๐ ไร่ โดยมีนายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาแขม  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ