โครงการร้อยรวมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดโครงการร้อยรวมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี