โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัตติยราชกุมารี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 องค์การบริการส่วนตำบลนาแขม ทำพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัตติยราชกุมารี มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันฟรี! ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในวันที่7-9มี.ค.64 ทางอบต.นาแขมจะออกพื้นที่รณรงค์ตามหมู่บ้านแต่ละจุด โดยให้นำสุนัขแมวกระต่ายกระรอกลิง มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากไม่สามารถนำสัตว์ไปได้ขอให้ไปขอวัคซีน เข็มไซริงค์ได้ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้แจ้งไว้