โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นาแขม จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธารในพิธี ณ สนามกีฬา อบต. นาแขม