โครงการ BIG CLEANING DAY ตำบลนาแขมน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ร่วมมืออนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

วันที่11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 งานสิ่งแวดล้อม  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดโครงการ Big Cleaning Day ตำบลนาแขมน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ร่วมมืออนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 เก็บขยะสองข้างทาง และตัดกิ่งไม้ ถนนสายรองทางเข้าบ้านนาแขม โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกกองร่วมมือกันด้วยดี