22/02/63ท่านนายอำเภอเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ร่วมกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ในการแสดงยุงร้ายยุงลาย อสม.ร่วมใจต้านยุงลาย ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563