BIG CLEANING DAY ทำความสะอาด ฆ่าเชื่อไวรัสโควิด19

วันที่ 23 มีนาคม  2563องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมBig Cleaning Day ทำความสะอาด ฆ่าเชื่อไวรัสโควิด19  ณ จุดเสี่ยงที่มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นหมู่มากและสถานที่ที่มีผู้มารับบริการ ได้แก่ อบต.นาแขม ,รพ.สต.นาแขม,ตลาดเอกชน และสนามไก่ชน(ที่มีการปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศจังหวัดเลย)