การปกครอง


 

การเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ซึ่งเต็มพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนาแขม ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 26 กิโลเมตร

หมู่ที่ 2 บ้านวังยาว ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 30 กิโลเมตร

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายคำ ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 32 กิโลเมตร

หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร

หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทราย ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 33 กิโลเมตร

หมู่ที่ 7 บ้านนาแขม ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 26 กิโลเมตร

หมู่ที่ 8 บ้านโป่งเจริญ ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตรหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายทอง ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 32 กิโลเมตร

 

กำนัน 1 คน สารวัตรกำนัน 2 คน

ผู้ใหญ่บ้าน 8 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 16 คน

 


 

 

2.2 การเลือกตั้ง

ข้อมูลตามสถิติทะเบียนราษฎร์จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ

 

ลำดับที่

 

จำนวนประชากรแยกตามอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1

บุคคลที่ทำบัตรประชาชน

43

42

85

 

2

บุคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 15 ปี

2,784

2,792

5,576

 

3

บุคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18 ปี

2,631

2,652

5,283

 

4

บุคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี

2,514

2,560

5,074

 

5

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร

55

0

55

 

6

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการณฑ์ทหาร

45

0

45

 

 

ข้อมูล * ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จ. เลย ณ 29 กันยายน 2559

 

26/10/2016

3213

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook