ศักยภาพของชุมชน


ศักยภาพของชุมชน

การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอาชีพ จำนวน 11 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการแกะสลักหินแกรนิต หมู่ที่ 1 และ 7

2. กลุ่มผ้าไหมหมี่ขิดไทเลย หมู่ที่ 7

4. กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน หมู่ที่ 7

5. กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าและประดิษฐ์เศษผ้า หมู่ 1

6. กลุ่มกล้วยเบรคแตกหมู่ 3

7. กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 3

8. กลุ่มพวงมาลัยดอกไม้สด หมู่ที่ 8

9. กลุ่มดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 4,5,และ 8

10.กลุ่มหม่อนไหม หมู่ 5

มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 310 คน

- กลุ่ม อสม. จำนวน 145 คน

- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 163 คน

- หมู่บ้าน อพป. จำนวน 2 แห่ง

 

26/10/2016

726

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook