รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับสีเหลืองตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิ.ย. ๖๒ และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๐ มิ.ย. ๖๒
 
ดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่ https://www.prd.go.th และรูปแบบการตั้งโต๊ะหมู่บูชาได้ที่ https://www.m-culture.go.th

29/05/2019

520

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook