ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางถนนแอสผัสท์ติกคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านสายนาแขม-วังยาว หมู่ที่ 7 - 2 ตำบลนาแขม จำนวน 4 ช่วง


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางถนนแอสผัสท์ติกคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านสายนาแขม-วังยาว  หมู่ที่ 7 - 2 ตำบลนาแขม จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,368 ตร.ม

12/05/2021

454

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook