ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนายสุทธิพร  ศรีอรรคจันทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-2221229

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook