ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมกับรพ.สต.นาแขม พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่บ้านที่มีสมาชิกครัวเรือน ติดเชื้อโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะติดเชื้อมาสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาแขมจำนวน 4 ครัวเร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมร่วมกับรพ.สต.นาแขม พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่บ้านที่มีสมาชิกครัวเรือน     ติดเชื้อโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะติดเชื้อมาสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาแขมจำนวน  4  ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook