ภาพกิจกรรม

เข้ารับมอบเกียรติบัตร กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อเชิดชูเกียรติ ในด้านการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมไ

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม#
#โดยนายวุฒิพงศ์  พรหมภักดี 
#นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 
#เข้ารับมอบเกียรติบัตร#
#กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย#
เพื่อเชิดชูเกียรติ ในด้านการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้คะแนน 97.3 อยู่ในระดับ AA

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook